Zbirka

  • 1949. godine

    početak sustavnih arheoloških istraživanja

  • Duje Rendić-Miočević
  • Onomastička zbirka Muzeja grada Šibenika

    Epigrafski spomenici

  • 189

Naziv projekta

Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu

Nositelj projekta: Muzej grada Šibenika

Suradnici na projektu: Udruga za održivi razvoj Danila – Sv. Danijel

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Muzeja grada Šibenika