Naziv projekta

Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu

Nositelj projekta: Muzej grada Šibenika

Suradnici na projektu: Udruga za održivi razvoj Danila – Sv. Danijel

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Muzeja grada Šibenika

Danilo - Municipium Riditarum


Danilo je jedini lokalitet na šibenskom području koji se toliko dugo, u tolikom obimu i s tako biranim kadrom istraživao na nekoliko mikrolokacija od kojih su zasigurno najvažniji Stari šematorij, Veruše, Katuni, Bitinj i Gradina. Budući da su se najintezivnija istraživanja odigrala od 1951. do 1971. godine, te su u njima sudjelovale, osim ne do kraja ustrojenog Muzeja grada Šibenika, i druge brojne institucije poput Arheološkog muzeja u Splitu, Arheološkog odjela Instituta za povijest umjetnosti i arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Arheološki seminar Filozofskog fakulteta u Ljubljani, itd.

Velik dio istraženog materijala, dokumentacija, fototeka, itd. našlo se na različitim adresama. Stoga, arheološki materijal s Danila koji se čuva u Muzeju grada Šibenika, iako raznovrstan i bogat, nije cjelovit. Najznačajnija je onomastička zbirka – umnogome rezultat truda, istraživačkog i sakupljačkog rada pokojnog Duje Rendića-Miočevića, koja se sastoji od 189 kamenih epigrafskih spomenika različitog karaktera i namjene, uglavnom sepulkralnih, no tu su i različiti kultni spomenici s posvetom raznolikim božanstvima, u prvom redu Silvanu. Evidentirano je, osim spomenutog broja riderskih epigrafskih spomenika, još najmanje njih 63 koji se nalaze po drugim muzejskim i srodnim institucijama u Hrvatskoj i u privatnom vlasništvu.

Pored epigrafskih, MGŠ ima i manju kolekciju anepigrafskih danilskih kamenih spomenika koji predstavljaju ostatke nekoć bogatog repertoara kamene plastike. Sa svih lokaliteta na danilskom području, istraživanih od 1951. godine do zadnjeg zaštitnog arheološkog istraživanja 2013. godine, u depoima MGŠ-a čuva se nekoliko desetaka tisuća ulomaka različitog keramičkog kuhinjskog posuđa, razne metalne izrađevine, lucerne, ostaci krovnih i podnih konstrukcija, numizmatički materijal, itd. Najvrjedniji predmeti iz Danila koji se čuvaju u MGŠ-u izloženi su u stalnom postavu MGŠ-a.

Zbirka

 • 1949. godine

  početak sustavnih arheoloških istraživanja

 • Duje Rendić-Miočević
 • Onomastička zbirka Muzeja grada Šibenika

  Epigrafski spomenici

 • 189
 • O arheloškom lokalitetu


 • Danilo – rimski grad Municipium Riditarum jedan je od najvažnijih arheoloških lokaliteta šibenskog područja i svjetski čuven po ostavštini rimskih epigrafskih spomenika – oko dvjesto – na kojima se javljaju brojna domaća delmatska imena zbog čega Danilo slovi kao temeljni lokalitet za proučavanje ilirske / delmatske onomastike.

  Sa svih lokaliteta na danilskom području, istraživanih od 1951. godine do zadnjeg zaštitnog arheološkog istraživanja 2013. godine, u depoima MGŠ-a čuva se nekoliko desetaka tisuća ulomaka različitog keramičkog kuhinjskog posuđa, razne metalne izrađevine, lucerne, ostaci krovnih i podnih konstrukcija, numizmatički materijal, itd.