Žrtvenici

Reljefni prikazi i žrtvenik posvećeni Silvanu-Panu, 2.-3. stoljeće

Nadgrobni spomenici

Kameni nadgrobni spomenici – stele, tituli i nadgrobna ara sa spomenom domaćih imena, 1.-2. stoljeće

Kameni kalupi

Kameni kalupi za lijevanje nakita, 1. – 5. stoljeće

Žrtvenik

Žrtvenik posvećen Jupiteru, 1.-2. stoljeće