Brončana statueta

Brončana statueta Hermesa (Merkura) – Thota, 2.-3. stoljeće