Kameni kalupi

Kameni kalupi za lijevanje nakita, 1. – 5. stoljeće