Reljefni spomenik

Ulomak reljefnog spomenika s prikazom Libera. 2.-3. stoljeće