Naziv projekta

Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu

Nositelj projekta: Muzej grada Šibenika

Suradnici na projektu: Udruga za održivi razvoj Danila – Sv. Danijel

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Muzeja grada Šibenika