Zbirka

  • 1949. godine

   početak sustavnih arheoloških istraživanja

  • Duje Rendić-Miočević
  • Onomastička zbirka Muzeja grada Šibenika

   Epigrafski spomenici

  • 189

  Naziv projekta

  Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu

  Nositelj projekta: Muzej grada Šibenika

  Suradnici na projektu: Udruga za održivi razvoj Danila – Sv. Danijel

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

  Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
  www.strukturnifondovi.hr

  Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite:
  http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

  Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Muzeja grada Šibenika