Zbirka

    • 1949. godine

      početak sustavnih arheoloških istraživanja

    • Duje Rendić-Miočević
    • Onomastička zbirka Muzeja grada Šibenika

      Epigrafski spomenici

    • 189

    Naziv projekta

    Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu

    Nositelj projekta: Muzej grada Šibenika

    Suradnici na projektu: Udruga za održivi razvoj Danila – Sv. Danijel

    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

    Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

    Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
    www.strukturnifondovi.hr

    Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite:
    http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

    Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Muzeja grada Šibenika