Integrirani program valorizacije kulturne baštinu u Danilu

Naziv projekta:

Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu

Kratki opis projekta:

Valorizacija kulturne baštine Danila predstavlja osnovu za turistički i održivi društveno-gospodarski razvoj Danila i zaleđa Šibenika kroz podizanje atraktivnosti kulturne baštine, povećanje broja posjetitelja i razvoj turističkih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta. Projektom se doprinosi ravnomjernijem turističkom razvoju u Hrvatskoj što je u skladu s nastojanjima da se turistička pouda i projekti odmaknu od klasičnih proizvoda “sunca i mora” ka onim proizvodima koji pridonose produljenju sezone i održivom razvoju turizma.

Cilj:

Podizanje atraktivnosti kulturne baštine Danila

Očekivani rezultati:

Ishodovana dokumentacije za obnovu i opremanje crkve sv. Danijela
Ishodovana dokumentacije za postavljanje i opremanje in-situ prezentacije
Ishodovana dokumenatcija za izgradnju i opremanje interpretacijskog centra
Ishodovana dokumenatcija za uređenje tematske staze
Brendirana jedinstvena turistička destinacija Danila

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost:

 1.847.814,00 HRK

Iznos EU:

1.478.251,20 kn HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 

11/2016 – 06/2018

Kontakt osoba za više informacija: 

Željko Krnčević ravnatelj@muzej-sibenik.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  • O arheloškom lokalitetu


  • Danilo – rimski grad Municipium Riditarum jedan je od najvažnijih arheoloških lokaliteta šibenskog područja i svjetski čuven po ostavštini rimskih epigrafskih spomenika – oko dvjesto – na kojima se javljaju brojna domaća delmatska imena zbog čega Danilo slovi kao temeljni lokalitet za proučavanje ilirske / delmatske onomastike.

    Sa svih lokaliteta na danilskom području, istraživanih od 1951. godine do zadnjeg zaštitnog arheološkog istraživanja 2013. godine, u depoima MGŠ-a čuva se nekoliko desetaka tisuća ulomaka različitog keramičkog kuhinjskog posuđa, razne metalne izrađevine, lucerne, ostaci krovnih i podnih konstrukcija, numizmatički materijal, itd.